Na úvodní stránku

Dana Ottová

semináře

Na semináři se většinou pracuje ve skupině. Síla a dynamika skupiny ovlivňuje jedince a naopak každý ze skupiny má vliv na sílu a kvalitu celku.

To nám umožňuje k lepšímu, snadnějšímu, někdy i rychlejšímu nahlédnutí na sama sebe a tím se tak mohou "otevřít další dveře" k osobnímu růstu.

Skupina též poskytuje podporu, sounáležitost, "nejste v tom sami" ...

nabídka seminářů:

Konstelace rodinné a partnerské.

07. 10. 2017 - 08. 10. 2017, Praha 6

Při konstelacích máme možnost nahlédnout do sociálních vztahů mezi členy rodiny, partnery, přáteli, v pracovním kolektivu, a uvědomit si tak příčiny našich možných obtíží. A to jak ve vztazích (v partnerství, s dětmi, rodiči, příbuznými, v práci..), tak to mohou být i obtíže zdravotní.
Konstelační technika pracuje s vnitřními obrazy člověka o vnější realitě, které ovlivňují naše vnímání a jednání (podporují či brzdí, dávají sílu nebo oslabují). Pokud se nám podaří změnit některé naše vnitřní obrazy či přesvědčení, které nás doposud brzdily, dochází i ke změnám v našem chování a následně i ke změnám v komunikaci s ostatními lidmi.

více

Gaia a její pomocníci, Dračí síla, energie Živlů.

04. 11. 2017 - 05. 11. 2017, Praha 6

Zvu vás k práci na téma draci, dračí lidé, Gaia, živly …, budeme poznávat všechny bytosti, které patří k matce Zemi, a přijde k nám poznání i sebe samých ve spojení s těmito energiemi.
Živly patří ke Gaie a její existenci, pokud chceme poznat blíže Gaiu a její pomocníky, toto je další cesta, kterou vám mohu nabídnout. Každý živel má svou specifickou energii, kterou můžeme nacítit.

více

Konstelace rodinné a partnerské.

09. 12. 2017 - 10. 12. 2017, Praha 6

Při konstelacích máme možnost nahlédnout do sociálních vztahů mezi členy rodiny, partnery, přáteli, v pracovním kolektivu, a uvědomit si tak příčiny našich možných obtíží. A to jak ve vztazích (v partnerství, s dětmi, rodiči, příbuznými, v práci..), tak to mohou být i obtíže zdravotní.
Konstelační technika pracuje s vnitřními obrazy člověka o vnější realitě, které ovlivňují naše vnímání a jednání (podporují či brzdí, dávají sílu nebo oslabují). Pokud se nám podaří změnit některé naše vnitřní obrazy či přesvědčení, které nás doposud brzdily, dochází i ke změnám v našem chování a následně i ke změnám v komunikaci s ostatními lidmi.

více