Na úvodní stránku

Dana Ottová

semináře

Na semináři se většinou pracuje ve skupině. Síla a dynamika skupiny ovlivňuje jedince a naopak každý ze skupiny má vliv na sílu a kvalitu celku.

To nám umožňuje k lepšímu, snadnějšímu, někdy i rychlejšímu nahlédnutí na sama sebe a tím se tak mohou "otevřít další dveře" k osobnímu růstu.

Skupina též poskytuje podporu, sounáležitost, "nejste v tom sami" ...

nabídka seminářů:

Konstelace rodinné a partnerské.

09. 12. 2017 - 10. 12. 2017, Praha 6

Při konstelacích máme možnost nahlédnout do sociálních vztahů mezi členy rodiny, partnery, přáteli, v pracovním kolektivu, a uvědomit si tak příčiny našich možných obtíží. A to jak ve vztazích (v partnerství, s dětmi, rodiči, příbuznými, v práci..), tak to mohou být i obtíže zdravotní.
Konstelační technika pracuje s vnitřními obrazy člověka o vnější realitě, které ovlivňují naše vnímání a jednání (podporují či brzdí, dávají sílu nebo oslabují). Pokud se nám podaří změnit některé naše vnitřní obrazy či přesvědčení, které nás doposud brzdily, dochází i ke změnám v našem chování a následně i ke změnám v komunikaci s ostatními lidmi.

více